دانشکده مهندسی مکانیکهسته خودروبازدید دانشجویان درس مبانی ماشین کاری از خط تولید موتور ایران خودرو (تهران) به همراه دکتر مصدق

دانشکده مهندسی مکانیک

بازدید دانشجویان درس مبانی ماشین کاری از خط تولید موتور ایران خودرو (تهران) به همراه دکتر مصدق

رویدادها و سمینارها

تاریخ: یکشنبه, مرداد 21, 1397 - 09:00
مکان: سمینار 1 دانشکده مهندسی مکانیک
تاریخ: یکشنبه, تیر 24, 1397 - 14:30
مکان: سمینار 1 دانشکده مهندسی مکانیک
تاریخ: یکشنبه, تیر 10, 1397 - 10:00
مکان: سمینار 1 دانشکده مهندسی مکانیک
تاریخ: چهارشنبه, تیر 6, 1397 - 14:00
مکان: آموزش های آزاد
تاریخ: چهارشنبه, تیر 6, 1397 - 08:00
مکان: سمینار 1 دانشکده مهندسی مکانیک

اخبار و اطلاعیه ها

ارتقاء امنیت وب با وف بومی