دانشکده مهندسی مکانیکهسته خودروبازدید دانشجویان درس مبانی ماشین کاری از خط تولید موتور ایران خودرو (تهران) به همراه دکتر مصدق

دانشکده مهندسی مکانیک

بازدید دانشجویان درس مبانی ماشین کاری از خط تولید موتور ایران خودرو (تهران) به همراه دکتر مصدق

رویدادها و سمینارها

تاریخ: سه شنبه, آبان ۱, ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۰
مکان: سمینار 4 دانشکده مهندسی مکانیک
تاریخ: شنبه, مهر ۷, ۱۳۹۷ - ۰۸:۳۰
مکان: سمینار 3 دانشکده مهندسی مکانیک
تاریخ: شنبه, شهریور ۳۱, ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۰
مکان: سمینار 2 دانشکده مهندسی مکانیک
تاریخ: شنبه, شهریور ۳۱, ۱۳۹۷ - ۰۸:۳۰
مکان: اتاق شورا دانشکده مهندسی مکانیک
تاریخ: سه شنبه, شهریور ۲۷, ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۰
مکان: سمینار 2 دانشکده مهندسی مکانیک

اخبار و اطلاعیه ها

ارتقاء امنیت وب با وف بومی